Vores historie.


I 1973 blev virksomheden grundlagt af Ulf H. Sørensen. Elinstallationer var den primære kompetence - senere udvidet med boligventilation og fælles udsugningsanlæg.

De første år drev Ulf virksomheden selv, men den voksende kundekreds resulterede i ansættelse af yderligere mandskab. I 2008 overtog sønnen, Torben Sørensen, virsomheden. Torben er selv uddannet elinstallatør og har tidligere været ansat ved DBS med ansvar for elinstallationer for bygninger og perroner.

Ulf H. Sørensen Aps Vestergade 19, 8660 Skanderborg T: 86 52 07 73 / 20 25 08 70 M: info@elektrikeren-skanderborg.dk